Technologia zastosowania

Odnoszące sukcesy firmy oczekują od swoich partnerów nie tylko doskonałego produktu, ale również specjalistycznej wiedzy na temat procesów i kompleksowych usług doradczych odpowiadających ich różnym wymaganiom.

Skoncentrowanie uwagi wyłącznie na produkcji i dostarczaniu wysokiej jakości narzędzi już nie jest wystarczające. „Sprzęt” wymaga odpowiedniego „oprogramowania”. Bazując na specjalistycznej wiedzy ekspertów w dziedzinie technologii zastosowania, oferujemy naszym klientom trwałe rozwiązania, które odpowiadają wysokim oczekiwaniom technicznym i biznesowym.

Klarowne zadania

 

Najważniejsze znaczenie ma dla nas poznanie celów założonych przez naszych klientów. Specjaliści w zakresie technologii zastosowania szczegółowo analizują zadania i wspólnie z klientem opracowują profil wymagań w odniesieniu do technologii i rentowności. Dla celów tej analizy inżynierowie ds. zastosowań korzystają z urządzeń diagnostycznych, takich jak TYROLIT Grinding Monitor.

Definiowanie koncepcji

 

Zespół doświadczonych inżynierów ds. zastosowań opracowuje propozycje rozwiązań. W zależności od zapotrzebowania angażowani są specjaliści z działów badań i rozwoju oraz specjaliści ds. procesów z centrum technologiczno-badawczego.

Wdrożenie rozwiązania

 

Rozwiązanie dotyczące procesu jest wdrażane w firmie klienta na danym urządzeniu. W ramach stałej optymalizacji procesów inżynier ds. zastosowań określa sposób działania narzędzia do szlifowania, interakcje między urządzeniami, elementy konstrukcji, materiał, chłodziwo i kinematyczne parametry ustawiania.

Przekazywanie wiedzy

 

Posiadana przez nas wiedza specjalistyczna stanowi istotny element pomyślnej współpracy. Jednorazowa optymalizacja u klienta nie jest wystarczająca. Jedynie szerokie zastosowanie zdobytych doświadczeń gwarantuje trwałe rezultaty. Usługi świadczone naszym klientom obejmują również zorientowane na praktyczne procesy przetwarzanie danych oraz szkolenia.