Znak firmowy

Firma Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. dziękuje Państwu za odwiedzenie witryny internetowej i zainteresowanie naszymi produktami. Zostaną Państwo poproszeni o podanie danych osobowych. Udzielanie odpowiedzi na te pytania jest dobrowolne. Wszystkie dane osobowe gromadzone w witrynie internetowej firmy TYROLIT – Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. są zapisywane i przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia zindywidualizowanej obsługi klienta oraz przesyłania informacji o produktach i usługach. Firma TYROLIT – Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. zapewnia, że Państwa dane są przetwarzane jako dane poufne zgodnie z obowiązującymi postanowieniami dotyczącymi ochrony danych.


Wszystkie prawa zastrzeżone
Tekst, zdjęcia, grafiki, dźwięki, animacje i nagrania wideo oraz ich układ w witrynach internetowych firmy TYROLIT podlegają ochronie prawa autorskiego oraz innych praw ochronnych. Treść niniejszej witryny internetowej nie może być kopiowana, przetwarzana, zmieniana ani udostępniana stronom trzecim w celach komercyjnych.

 

Znaki firmowe
O ile nie podano inaczej, wszystkie znaki firmowe w witrynie firmy TYROLIT podlegają prawu o ochronie znaków firmowych. Dotyczy to w szczególności marki, tabliczek znamionowych, logo i symboli firmy TYROLIT.

 

Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejsza witryna internetowa została przygotowana z najwyższą starannością. Jednak firma Tyrolit – Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. nie może zagwarantować poprawności i dokładności zamieszczonych informacji.  Tyrolit – Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z korzystania z niniejszej witryny internetowej.

Na naszych stronach internetowych można znaleźć odnośniki do innych stron w Internecie. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że nie mamy wpływu na wygląd oraz treść stron, do których zamieszczamy łącza. Z tego powodu nie możemy zapewnić aktualności, poprawności, kompletności ani jakości zamieszczanych tam informacji. Dlatego chcielibyśmy podkreślić, że nie mamy związku z treścią tych stron. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich zamieszczanych na naszych stronach internetowych łączy do stron zewnętrznych oraz ich treści.

 

Brak licencji
Firma Tyrolit – Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. pragnie zaprezentować Państwu innowacyjną witrynę internetową, na której będą Państwo mogli znaleźć cenne informacje. Mamy nadzieję, że spełnia ona Państwa oczekiwania. Zamieszczona na niej własność intelektualna, taka jak patenty i marki oraz prawa autorskie, podlega ochronie. Poprzez tę witrynę internetową nie jest udzielana licencja na korzystanie z własności intelektualnej firmy TYROLIT ani stron trzecich.

 

Google Analytics
Niniejsza witryna wykorzystuje Google Analytics, usługę internetową firmy Google Inc. ("Google"). Google Analytics korzysta z tzw. Pliki "Cookie"są zapisywane na komputerach użytkowników i umożliwiają analizę wykorzystania witryny. Informacje związane z plikami „cookie” dotyczące odwiedzania niniejszej witryny są zazwyczaj przenoszone na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i zostają tam zapisane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika na terenie krajów członkowskich UE oraz innych państw będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Na zlecenie administratora niniejszej witryny Google może użyć tych informacji do oceny wykorzystania strony przez użytkownika, tworzenia raportów na temat aktywności na tej witrynie i w celu wykonywania innych usług na rzecz operatora witryny związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adresy IP przekazane z przeglądarki użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie będą łączone z innymi danymi firmy Google. Zapisywanie plików „cookie” można wyłączyć w odpowiednich ustawieniach przeglądarki. Przypominamy jednak, że w tym przypadku nie będzie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej witryny. Można uniemożliwić rejestrację przez firmę Google danych dotyczących użytkowania witryny uzyskanych za pośrednictwem plików „cookie” (w tym adresu IP użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem (tools.google.com/dlpage/gaoptout). Więcej informacji na temat warunków użytkowania i polityki prywatności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.google.com/analytics/terms/de.html lubwww.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Zwracamy uwagę, że na tej stronie Google Analytics poszerzono o kod "gat._anonymizeIp();", aby zapewnić anonimowe wprowadzanie adresów IP (tzw. maskowani IP).

 

Dane zgodnie z austriacką ustawą o elektronicznej działalności biznesowej

Właściciel: Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G.
Adres: Swarovskistrasse 33
6130 Schwaz
Austria
Telefon: +43 (0) 5242 / 606-0
Faks: +43 (0) 5242 / 63398
Nr rejestru handlowego:FN 23414h
Nr VAT: ATU36986605
Właściwość miejscowa sądu: Sąd gospodarczy w Innsbrucku
Grupa branżowa: Przemysł kamieniarski i ceramiczny
Nr w rejestrze przetwarzania danych:0003166