Jakość ma tradycję

W 1994 roku TYROLIT został jednym z pierwszych producentów materiałów ściernych, którego system zarządzania jakością uzyskał certyfikat ISO.

Zintegrowany system zarządzania

Nazwa TYROLIT kojarzy się z jakością. Firma ma długą tradycję w zarządzaniu jakością i w roku 1994 była pierwszym europejskim producentem materiałów ściernych, którego system zarządzania jakością uzyskał certyfikat ISO. Zintegrowane zarządzanie w TYROLIT oznacza, że we wszystkich miejscach produkcji wdrażane i stosowane są systemy zarządzania jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem. Celem jest stworzenie wspólnych standardów, które zagwarantują zachowanie wysokiej jakości produktów i usług wyznaczonej w misji korporacji.

 

Zintegrowany system zarządzania (IMS) umożliwia wykorzystanie synergii różnych obszarów, szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów, a także porównywanie wyników różnych lokalizacji na podstawie wskaźników. Oprócz regularnej kontroli przeprowadzanej przez zewnętrzną firmę certyfikującą (TÜV CERT), system zarządzania jest również stale monitorowany w ramach kontroli wewnętrznej.

 

 

Jakość jest integralną częścią kultury korporacyjnej

TYROLIT przyjął pionierską rolę w przemyśle materiałów ściernych, dostrzegając znaczenie systemu zarządzania jakością. Obecnie większość spółek TYROLIT jest zintegrowana w tym systemie.

Kompetentni pracownicy, jak również dostawcy i klienci są zaangażowani w stałą optymalizację całego łańcucha wartości. Zorientowanie na jakość i usługi stanowi podstawę naszej filozofii i sukcesu.

Aktywna ochrona środowiska zapewnia bezpieczną przyszłość

TYROLIT czuje się w obowiązku zadbać o przyszłość. Przejmujemy odpowiedzialność i bierzemy czynny udział w zrównoważonym pozytywnym rozwoju gospodarczym.

Ochrona środowiska nie jest tylko jednym z filarów naszego modelu biznesowego, ale również integralnym elementem zarządzania firmą. Dowiedz się więcej na temat ochrony środowiska w TYROLIT.

Bezpieczeństwo pracy

Naszym zadaniem jako pracodawcy jest zagwarantowanie wszystkim pracownikom możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracy. Celem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadków.

Poprzez bieżącą ocenę miejsca pracy, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i obsługi produktów oraz ciągłą optymalizację środowiska pracy możliwe jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dzięki odpowiednim szkoleniom już u naszych praktykantów budujemy świadomość kluczowego znaczenia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Bezpieczeństwo produktu

Firma Tyrolit gwarantuje, że wszystkie jej narzędzia spełniają wymagania organizacji  oSa i europejskich norm . Znak CE na naszych urządzeniach gwarantuje pełną zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Ponadto nieustannie dążymy do uzyskania jeszcze bezpieczniejszych produktów:

 

Wskazówka: Tyrolit stanowczo zaleca nieużywanie żadnych narzędzi szlifierskich, które nie mają oznaczeń oSa, EN13236 (narzędzia diamentowe), EN12413 (tarcze ścierne i tnące) lub EN13743 (ściernice lamelkowe).