Aktywne zarządzanie ochroną środowiska

Ochrona środowiska stanowi jeden z istotnych filarów modelu biznesowego TYROLIT. Pozytywny rozwój gospodarczy jest nierozerwalnie związany z rozważnym i zrównoważonym wykorzystywaniem zasobów naturalnych. TYROLIT postrzega ochronę środowiska jako szansę, a nie ograniczenie. Po otrzymaniu certyfikatu zgodności z ISO 14001 w 1996 roku firma TYROLIT przyjęła pionierską rolę w tej dziedzinie w Austrii. Rolę, którą TYROLIT traktuje bardzo poważnie.

  • Ochrona środowiska stanowi element naszej kultury korporacyjnej. TYROLIT spełnia oczywiście wszystkie wymogi prawne. Ponadto świadomie pracujemy nad stałym rozwojem naszych dobrowolnych działań na rzecz ochrony środowiska.
  • Ochrona środowiska ma kluczowe znaczenie dla innowacji. W przypadku TYROLIT świadoma ochrona środowiska stymuluje innowacje, które stanowią podstawę sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Rozważne wykorzystywanie zasobów chroni lokalizację, zapewnia miejsca pracy – i gwarantuje firmie TYROLIT wiodącą pozycję na rynku.
  • Ochrona środowiska oznacza bezpieczną przyszłość. Długoterminowe zabezpieczenie egzystencji bez aktywnej ochrony środowiska jest niemożliwe. Dlatego ochrona środowiska jest jednym z podstawowych aspektów we wszystkich jednostkach biznesowych TYROLIT.