SECUR Ściernice do cięcia

Innowacyjne rozwiązanie przy cięciu ściernicą

Ściernice do cięcia – metoda skrawania z nieokreślonymi ostrzami — jest ze względu na wydajność i opłacalność często stosowana w stalowniach. Linia produktowa SECUR firmy TYROLIT to idealne narzędzie do każdego zastosowania gdzie występuje proces cięcia. Ściernice dostępne są do średnicy 2.000 mm.

 • Optymalizacja kosztów procesu cięcia
 • Rozwiązania indywidualnie dopasowane do wymagań klienta
 • Osiąga optymalną jakość cięcia
 • Najwyższe bezpieczeństwo produktu

SECUR SUPER THIN

Super cienkie, super ostre!

Innowacyjna konstrukcja ściernicy zmniejsza jej grubość o ok. 20% i dlatego nadaje się ona w szczególności do maszyn o małej mocy. Ściernice dostępne są do średnicy 2.000 mm.

 • Wysoka stabilność ściernicy
 • Do mało wydajnych maszyn
 • Niskie straty cięcia

SECUR EASY CUT

Ściernice do cięcia dla przemysłu stalowego do obróbki materiałów o wysokich naprężeniach wewnętrznych.

Linia produktów tarcz SECUR Easy Cut została zaprojektowana przez firmę TYROLIT specjalnie w celu poprawy stabilności procesu cięcia materiałów wielkogabarytowych z dużymi wewnętrznymi naprężeniami. Połączenie stożkowego kształtu ze szczególnie ostrymi powierzchniami bocznymi znacznie zmniejszenia niebezpieczeństwo zakleszczenia się narzędzia podczas cięcia.

 • Zredukowane niebezpieczeństwo zakleszczenia
 • Brak przypaleń
 • Najwyższe bezpieczeństwo procesu

SECUR LAB

Ściernice do cięcia próbek metalograficznych

Cięcie jest pierwszym krokiem do właściwego przygotowania próbki metalograficznej do dalszych badań. Powinno się ono odbyć w jak najkrótszym czasie i nie spowodować nieodwracalnych jej uszkodzeń - brak termicznych zmian struktury, odkształceń, pęknięć. Linia produktowa SECUR LAB oferuje optymalne ściernice do cięcia różnych materiałów o różnych wymiarach i twardościach.

 • Gładkie cięcie
 • Dokładne powierzchnie cięcia
 • Czyste powierzchnie cięcia
 • Wysoka odporność na chłodziwo
 • Ściernice oznaczone kolorami