Szkolenia w dziedzinie budownictwa

Jakość w budownictwie nosi nazwę TYROLIT, TYROLIT Hydrostress lub Diamond Products.

Oprócz wysokiej jakości produktów, nasz dział technologii zastosowania zapewnia wsparcie i dobrze przemyślane rozwiązania we wszystkich obszarach zastosowań w sektorach inżynierii lądowej i wodnej, a także w przemyśle materiałów ogniotrwałych i betonu sprężonego.

Bazując na ponad 90-letnim doświadczeniu, jesteśmy w stanie zaoferować naszym międzynarodowym klientom szeroką gamę indywidualnie dostosowanych działań wspierających, na poziomie globalnym i lokalnym:

 

Kursy, szkolenia specjalistyczne i doskonalenie zawodowe

Kursy i zaawansowane szkolenia specjalistyczne w zakresie techniki zastosowania i serwisowania są prowadzone przez naszych pracowników u klienta lub w naszych centrach szkoleniowych w Szwajcarii i Austrii. Szczególną wagę przywiązujemy do zrozumiałego i praktycznego przekazywania doświadczenia i technicznego know-how. Międzynarodowe cykle prezentacji Roadshow w dziedzinie budownictwa i handlu są wspólnie przeprowadzane przez działy marketingu, zarządzania produktami i technologii zastosowania. Uczestnicy z całego świata chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie zawodowe w możliwie najkrótszym czasie.

Przeprowadzane na całym świecie przez naszych partnerów handlowych szkolenia dla klientów pośrednich i końcowych, a także szkolenia dotyczące bezpieczeństwa, prowadzone we współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w przemyśle, umożliwiają pogłębianie wiedzy na temat ponad 80 000 produktów i ich niezliczonych zastosowań. Szczególnie w branży obróbki metali, w zależności od zastosowania, te koncepcje szkoleniowe są opracowywane i realizowane we współpracy i ze specjalistami w dziedzinie obróbki precyzyjnej.

Unikalność na globalną skalę: Akademia techniki cięcia liną diamentową TYROLIT

Cięcie liną diamentową jest coraz częściej stosowaną technologią obróbki w dziedzinie kontrolowanego demontażu. Prawie nieograniczone możliwości zastosowania wymagają dużej wiedzy teoretycznej i praktyki. Mając na uwadze ten trend, firma TYROLIT stworzyła platformę szkoleniową – Akademię techniki cięcia liną diamentową TYROLIT.

Pierwsze szkolenie w ramach Akademii techniki cięcia liną diamentową TYROLIT odbyło się w 2010 roku w Indiach. Specjalnie przeszkoleni inżynierowie ds. zastosowań i lokalni pracownicy działów sprzedaży dają użytkownikom możliwość dalszego rozwijania swoich umiejętności i specjalizacji w tej metodzie obróbki. Certyfikat otrzymywany po zdaniu egzaminu końcowego potwierdza zdobytą wiedzę i umiejętność bezpiecznego oraz efektywnego zastosowania liny diamentowej oraz systemu lin diamentowych.

Zarządzanie projektem i realizacja

Najbardziej zróżnicowane międzynarodowe projekty na dużą skalę w zakresie budowy tuneli, konstrukcji wykonywanych pod wodą, prac na nabrzeżu lub demontażu elektrowni atomowych stanowią jedynie kilka z obszarów zastosowań, w których klienci wspólnie z naszymi inżynierami ds. zastosowań planują i realizują projekty.

  • Definiowanie zadania
    Szczegółowa prezentacja założonych celów i wdrożenia rozwiązań poprzez opracowanie planów, rysunków lub animacji
  • Szacowanie zapotrzebowania
    Obliczanie wymaganej liczby urządzeń, narzędzi i personelu zgodnie z planem projektu
  • Wsparcie
    W zależności od rodzaju i zakresu projektu od początku zapewnione jest wsparcie inżyniera ds. zastosowań lub zespołu. Oprócz kursów wprowadzających i dostosowanych do projektu szkoleń dotyczących procesów, takie wsparcie gwarantuje bezproblemową i zgodną z harmonogramem fazę rozruchu.