Przyszłość zaczyna się teraz

 

Technologia MoveSmart po raz pierwszy umożliwia urządzeniom TYROLIT korzystanie z Internetu. Za jej pomocą aktualne dane użytkownika są zbierane z urządzenia bezpośrednio na placu budowy i udostępniane za pośrednictwem różnych urządzeń końcowych.

Technologia oparta na chmurze danych została opracowana we współpracy z austriackim start-upem ToolSense; dostarcza operatorom i przedsiębiorstwom ważnych danych dotyczących eksploatacji i operatora w celu uzyskania optymalnego działania urządzenia. Czasy pracy, komunikaty usterek i niezbędne aktualizacje oprogramowania są teraz dostępne zawsze i wszędzie.

Umożliwia to lepsze, bardziej realistyczne planowanie oraz bardziej ekonomiczne reagowanie na podstawie danych rzeczywistych. 

Seperator 01

Możliwości technologii MoveSmart

 

Użytkownik znający urządzenie potrafi także lepiej je wykorzystać. Dlatego technologia TYROLIT MoveSmart umożliwia na przykład wyświetlanie aktualnego stanu oraz lokalizacji urządzenia, a także wskazywanie przyczyn usterek oraz sposobów natychmiastowego ich usunięcia. Ponadto technologia MoveSmart udostępnia różne dane statystyczne, między innymi wskazania czasu pracy, aplikacji i serwisowania, a także stan zlecenia, planowanie wykorzystania i parku narzędziowego.

Lepsze planowanie, zwiększona wydajność produkcji,
niższe koszty

Zwiększona wydajność produkcji

Zebrane dane urządzenia i użytkownika pozwalają na lepsze i bardziej efektywne planowanie wykorzystania.

Skrócone czasy przestoju

Planowanie wykorzystania i serwisowania na podstawie danych skraca czasy przestoju.

Ukierunkowany rozwój produktu

Rozwój urządzenia w jeszcze większym stopniu jest zorientowany na operatorów.

Dane lokalizacyjne

W razie awarii usługa lokalizacji wskazuje następne urządzenie należące do własnego parku narzędziowego. W razie kradzieży można dokładnie zlokalizować urządzenie.

Statystyki stosowania

Po kilku kliknięciach technologia MoveSmart dostarcza informacji o obszarze zastosowań i rodzaju użytkowania urządzenia, aby stosować je bardziej efektywnie na placu budowy.

Kontrola serwisowa

Konserwacja i aktualizacje są przeprowadzane we właściwym czasie i można je lepiej zaplanować. Można efektywnie rezerwować online przeglądy serwisowe oraz w dowolnym momencie przeglądać terminy obowiązywania umów serwisowych.

Niższe koszty

Koszty są redukowane dzięki terminowej obsłudze serwisowej, lepszemu planowaniu wykorzystania i usuwaniu usterek w miejscu pracy. 

Zwiększone bezpieczeństwo urządzenia

Urządzenia są stale sprawdzane pod kątem ważnych aktualizacji i w odpowiednim czasie przeprowadzana jest ich konserwacja.

Wsparcie techniczne online

Oprócz wskazywania usterek online można wygodnie wyświetlić instrukcje obsługi i bezpieczeństwa.

Szybsze usuwanie usterek

Analiza usterek oraz pomoc za pośrednictwem aplikacji umożliwiają usuwanie usterek bezpośrednio na placu budowy. Zebrane dane pomagają w szybszym diagnozowaniu i usuwaniu usterek.

Seperator 02

Piły ścienne z
technologią MoveSmart

 

Piła ścienna WSE1621 jest pierwszym urządzeniem firmy TYROLIT korzystającym z Internetu rzeczy i wyposażonym w technologię MoveSmart. Urządzenie wysyła ważne informacje eksploatacyjne dotyczące lokalizacji, czasów pracy i serwisowania, a także komunikaty usterek w celu uzyskania jeszcze płynniejszej eksploatacji i udzielenia nam wsparcia podczas konstruowania nowych urządzeń i rozwoju już istniejących. Nowe funkcje technologii są zapisywane w urządzeniu w trakcie aktualizacji oprogramowania.


Więcej o WSE1621

Czy posiadasz już model WSE811 lub WSE1217 i zamierzasz zastosować w nim technologię MoveSmart? Technologię tę można zastosować także w tych piłach ściennych. W tym celu skontaktuj się z doradcą klienta!

Czy masz pytania dotyczące technologii TYROLIT MoveSmart?
Skontaktuj się z nami.


Formularz kontaktowy