Przyszłość zaczyna się teraz

 

Technologia MoveSmart po raz pierwszy umożliwia urządzeniom TYROLIT korzystanie z Internetu. Za jej pomocą aktualne dane użytkownika są zbierane z urządzenia bezpośrednio na placu budowy i udostępniane za pośrednictwem różnych urządzeń końcowych.

Technologia oparta na chmurze danych została opracowana we współpracy z austriackim start-upem ToolSense; dostarcza operatorom i przedsiębiorstwom ważnych danych dotyczących eksploatacji i operatora w celu uzyskania optymalnego działania urządzenia. Czasy pracy, komunikaty usterek i niezbędne aktualizacje oprogramowania są teraz dostępne zawsze i wszędzie.

Umożliwia to lepsze, bardziej realistyczne planowanie oraz bardziej ekonomiczne reagowanie na podstawie danych rzeczywistych. 

Seperator 01

Możliwości technologii MoveSmart

 

Użytkownik znający urządzenie potrafi także lepiej je wykorzystać. Dlatego technologia TYROLIT MoveSmart umożliwia na przykład wyświetlanie aktualnego stanu oraz lokalizacji urządzenia, a także wskazywanie przyczyn usterek oraz sposobów natychmiastowego ich usunięcia. Ponadto technologia MoveSmart udostępnia różne dane statystyczne, między innymi wskazania czasu pracy, aplikacji i serwisowania, a także stan zlecenia, planowanie wykorzystania i parku narzędziowego.

Podczas inicjowania zgłoszenia serwisowego dotyczącego maszyny użytkownik będzie zawsze informowany o stanie biletu serwisowego.

Lepsze planowanie, zwiększona wydajność produkcji,
niższe koszty

Zwiększona wydajność produkcji

Zebrane dane urządzenia i użytkownika pozwalają na lepsze i bardziej efektywne planowanie wykorzystania.

Skrócone czasy przestoju

Planowanie wykorzystania i serwisowania na podstawie danych skraca czasy przestoju.

Ukierunkowany rozwój produktu

Rozwój urządzenia w jeszcze większym stopniu jest zorientowany na operatorów.

Dane lokalizacyjne

W razie awarii usługa lokalizacji wskazuje następne urządzenie należące do własnego parku narzędziowego. W razie kradzieży można dokładnie zlokalizować urządzenie.

Statystyki stosowania

Po kilku kliknięciach technologia MoveSmart dostarcza informacji o obszarze zastosowań i rodzaju użytkowania urządzenia, aby stosować je bardziej efektywnie na placu budowy.

Kontrola serwisowa

Konserwacja i aktualizacje są przeprowadzane we właściwym czasie i można je lepiej zaplanować. Można efektywnie rezerwować online przeglądy serwisowe oraz w dowolnym momencie przeglądać terminy obowiązywania umów serwisowych.

Niższe koszty

Koszty są redukowane dzięki terminowej obsłudze serwisowej, lepszemu planowaniu wykorzystania i usuwaniu usterek w miejscu pracy. 

Zwiększone bezpieczeństwo urządzenia

Urządzenia są stale sprawdzane pod kątem ważnych aktualizacji i w odpowiednim czasie przeprowadzana jest ich konserwacja.

Wsparcie techniczne online

Oprócz wskazywania usterek online można wygodnie wyświetlić instrukcje obsługi i bezpieczeństwa.

Szybsze usuwanie usterek

Analiza usterek oraz pomoc za pośrednictwem aplikacji umożliwiają usuwanie usterek bezpośrednio na placu budowy. Zebrane dane pomagają w szybszym diagnozowaniu i usuwaniu usterek.

Offene Plattform

Das Hinzufügen von Nicht-TYROLIT oder Nicht-IoT Produkten ist möglich, was die volle Kontrolle über die gesamte Flotte erlaubt.

Seperator 02

Optymalne planowanie rozmieszczenia i maksymalna efektywność

Zarządzanie instalacją

 • Lista inwentarzowa
 • Inwentaryzacja maszyn innych firm
 • Planowanie budowy
 • Kalendarz rezerwacji
 • Zapisywanie dokumentów i certyfikatów
 • Definiowanie zasad
 • Dostęp do pulpitu
 • Masowy import produktów

Serwis i bilety

 • Zarządzanie umowami serwisowymi
 • Dostęp do historii usterek i zdarzeń
 • Wykrywanie i usuwanie usterek*
 • Przetwarzanie zapytań serwisowych i biletów

Dane

 • Lokalizacja GPS*
 • Dostęp do danych telemetrycznych*
 • Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe*
 • Różne statystyki eksploatacyjne*
 • Pobieranie zebranych danych maszyn*

Zarządzanie uprawnieniami i użytkownikami

 • Tworzenie dodatkowych użytkowników
 • Zarządzanie uprawnieniami i rozszerzone zarządzanie użytkownikami

Funkcje biznesowe

 • Indywidualne kształtowanie powierzchni
 • API do integracji danych z istniejącym oprogramowaniem operacyjnym

*Wymagane zainstalowanie modułu IoT

Separator Wallsaw

Zarządzanie serwisem

 • Zgłoś usterkę bezpośrednio z budowy do naszego Centrum Serwisowego i pomóż nam zrozumieć Twoje potrzeby. Pozwala to na lepsze, szybsze i ukierunkowane rozwiązywania problemów.
 • Czy Twoja maszyna wymaga naprawy lub corocznego serwisu? Zarezerwuj bilet serwisowy bezpośrednio przez smartfon i skróć czas obsługi serwisowej.

Aplikacja

Diagnozowanie usterek

Znajdź w aplikacji opisy usterek oraz procedury ich usuwania. Zgłaszanie problemów bezpośrednio z budowy pomoże nam zrozumieć Twoje potrzeby.

Rezerwacja serwisu

Zarezerwuj swoją następną obsługę serwisową bezpośrednio z aplikacji i prześlij nam wymagane informacje. Pomoże nam to szybciej reagować i da możliwość informowania Cię na bieżąco o stanie Twojego utworzonego zgłoszenia serwisowego.


Apple App Store

Google Play Store

Strona internetowa

Bilety

Twoje zgłoszenia serwisowe w skrócie. Obszar Bilety na stronie internetowej MoveSmart umożliwia przegląd Twoich zgłoszeń serwisowych. Należy je obserwować i sprawdzać stan serwisowania maszyny. Ponadto bilet serwisowy jest dodawany do historii maszyny; w ten sposób użytkownik otrzymuje pełną dokumentację przez cały okres eksploatacji maszyny.


WebApp

FAQ

Jak mogę się zarejestrować?

 1. Wejdź na stronę movesmart.toolsense.io i kliknij na "Register".

 2. wprowadzić swoje dane i zaakceptować politykę prywatności oraz regulamin

 3. Podaj dane swojej firmy

 4. Potwierdź link aktywacyjny w swojej skrzynce pocztowej, aby zakończyć rejestrację.
Separator Wallsaw 02

Czy masz pytania dotyczące technologii TYROLIT MoveSmart?
Skontaktuj się z nami.


construction.digital(at)tyrolit.com