Jako pracodawca troszczymy się o dobro naszych pracowników. Tylko zdrowi, zmotywowani pracownicy odnajdują radość w wykonywanych zadaniach i osiągają lepsze wyniki.

Indywidualny program szkoleń

Jednym z naszych głównych celów jest zapewnienie pracownikom gruntownego i dobrze zorganizowanego szkolenia w ich zakresie pracy. Ponadto każdy nowy pracownik przechodzi „Szkolenie stanowiskowe” – indywidualnie opracowany program szkoleniowy, którego celem jest możliwie szybkie przyswojenie całej specjalistycznej wiedzy. Dodatkowo podejmujemy bieżące działania wdrażające, dzięki którym nowi pracownicy w krótkim czasie poznają struktury przedsiębiorstwa. 

W pierwszych tygodniach przydzielany jest patron, który pełni rolę osobistej osoby do kontaktów. Pomaga on w szybkiej i łatwej integracji w naszej firmie. Aby upewnić się, że czujesz się dobrze w swojej roli, po kilku miesiącach odbywa się rozmowa dotycząca twojego samopoczucia w miejscu pracy. Kończy ona fazę wdrażania się w naszej firmie.

Świadczenia pracownicze i ochrona zdrowia

Zapewnienie naszym pracownikom bezpiecznych i nowoczesnych miejsc pracy jest dla nas tak samo oczywiste jak rzetelne wynagrodzenie. Dodatkowo TYROLIT oferuje atrakcyjne świadczenia pracownicze.

Przeszkoleni specjaliści HR troszczą się o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników. Tym samym wykraczamy poza wymogi ustawowe. 

Również poza godzinami pracy stanowimy silną społeczność. Dowodzą tego, np. występy w zakładowym teatrze i w drużynie sportowej TYROLIT. Takie działania rozwijają ducha zespołowego w wolnym czasie.

Rozwój osobisty

W TYROLIT kładziemy szczególny nacisk na ukierunkowany rozwój naszych pracowników i inwestujemy w ich doskonalenie zawodowe. Wykorzystywane środki doskonalenia zawodowego służą nie tylko poszerzeniu specjalistycznej wiedzy – ale również zwiększają motywację, wydajność i lojalność.

Naszym zadaniem jest przekazanie wiedzy i kompetencji kolejnym pokoleniom. Oprócz gruntownego kształcenia zawodowego TYROLIT oferuje dostosowane do potrzeb indywidualne programy szkoleniowe, np. w zakresie marketingu lub technologii zastosowania. Gruntownie przygotowują one pracowników do ich przyszłej odpowiedzialnej roli w przedsiębiorstwie. 

Opracowywany co roku nowy program kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmuje liczne szkolenia w następującym zakresie:

  • Rozwój osobowości
  • Metodyka pracy
  • Programy dla kadry zarządzającej
  • Zarządzanie projektami i procesami
  • Jakość
  • EPD
  • Zagadnienia dot. ochrony zdrowia

 


Ponadto co roku odbywają się seminaria poświęcone interesującym zagadnieniom rozwoju osobistego.