Dewiza korporacji


Jakość

 

Wysokie standardy, do zachowania których zobowiązało się nasze przedsiębiorstwo, znajduje odzwierciedlenie na każdym etapie naszego działania, od wyboru surowców po gotowy produkt. Naszą siłą jest połączenie jakości produktów i doskonałych usług. Na niezawodność firmy TYROLIT mogą liczyć jej klienci i partnerzy na całym świecie.


Innowacje

 

Daniel Swarovski, zakładając swoją firmę w 1895 roku, stworzył podwaliny dla innowacji i przedsiębiorczości. Dziś używamy naszego twórczego potencjału i know-how do realizacji pionierskiej pracy w nowej erze, i poświęcamy się nowym wyzwaniom. Rozwijamy koncepcje oraz wizje i sprawdzamy możliwości ich realizacji w naszym przedsiębiorstwie. Innowacyjne procesy są obecne na każdym etapie prac i zapewniają niezbędną przewagę konkurencyjną, która stanowi o sukcesie.


Założenia firmy

 

Poprzez sposób myślenia i działania właściciele rodzinnej firmy, wszyscy pracownicy i akcjonariusze ponoszą społeczną, ekologiczną i gospodarczą odpowiedzialność. Oczekujemy od każdej ze stron kreatywnego, innowacyjnego, odważnego, a jednocześnie samokrytycznego, odpowiedzialnego i rozsądnego sposobu działania, który umożliwi pomyślną realizację długoterminowych celów firmy TYROLIT.


Relacje z klientami

 

Relacje z naszymi klientami postrzegamy jako długofalowe partnerstwo bazujące na obustronnej korzyści. Gama wysokiej jakości produktów oraz zdobywana przez wiele lat wiedza techniczna są kluczowymi czynnikami wspólnego sukcesu. Ścisła współpraca z naszymi klientami prowadzi do strategicznego rozwoju i trwałych korzyści dla obu stron. Dzięki globalnej sieci produkcji i dystrybucji oraz logistyce jesteśmy kompetentnym partnerem dla naszych klientów na całym świecie.


Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność

 

Sukces firmy TYROLIT jest ściśle związany z sukcesami jej pracowników i partnerów oraz dobrym stanem naszego środowiska naturalnego. Z tego powodu stałe wspieranie interesów i potrzeb oraz dążenie do zadowolenia wszystkich zaangażowanych stron jest głęboko zakorzeniona w naszej kulturze korporacyjnej. Począwszy od wykorzystywania czystej energii, ekologicznych surowców, rozwoju najnowszych technik produkcyjnych, po stworzenie przyjaznego środowiska pracy, które zapewnia przestrzeń dla zdrowia i rozwoju. TYROLIT również w przyszłości będzie ponosił ponadprzeciętne koszty, aby sprostać tej odpowiedzialności.